Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Parkeerverbod aanvragen

Als u verhuist, is het handig dat de verhuiswagen voor uw woning kan parkeren. Om deze parkeerplaatsen tijdens de verhuisdag vrij te houden, kan u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Een parkeerverbod aanvragen in functie van het bouwen of verbouwen van een onroerend goed (woning, bedrijfsgebouw) is niet mogelijk.  Op dat moment dient u een aanvraag te doen voor inname van het openbaar domein waarbij u eveneens een parkeerverbod aanvraagt.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet minstens 5 dagen vooraf gebeuren aan het loket of via het digitaal formulier.

Kostprijs

Het ophalen van de signalisatieborden is gratis voor zover de borden binnen de veertien kalenderdagen na het einde van de vergunning terug worden binnengebracht. Bij het niet tijdig binnenbrengen zullen de borden door de gemeente worden opgehaald en betaalt u een retributie van 25 euro per bord.

Afhandeling

U krijgt via mail of post de toelating opgestuurd.
Met deze toelating wendt u zich tot de gemeentelijke werkplaatsen, Dreefvelden 70 te Sint-Katelijne-Waver. Daar worden u de nodige signalisatieborden meegegeven, die u achteraf terugbezorgt.