Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 015 De Nayer

Technologiecampus De Nayer is onderdeel van KU Leuven en Thomas More en bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
Thomas More is als hogeschool lid van de associatie KU Leuven en ontstaan uit de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. Zij bieden opleidingen tot professionele bachelors en HBO5-opleidingen aan op de campus.
Daarnaast biedt de campus ook academische opleidingen aan vanuit de KU Leuven.
Behalve de onderwijsfunctie heeft de campus ook een belangrijke functie voor spin-off activiteiten, waaronder Laboratoria De Nayer en het opleidingscentrum voor lastechnici.


Reeds vanuit de periode dat de campus onderdeel was van Lessius Mechelen waren er plannen om de campus te vernieuwen (2011-2012). Het bestaande hoofdgebouw is immers verouderd en de site heeft een lage ruimtelijke kwaliteit.
Om een antwoord te geven op de toekomstige groei van campus De Nayer en op de wijzigende focus van de onderwijsactiviteiten startte de toenmalige Lessius Hogeschool een open oproep procedure voor de opmaak van een masterplan voor de campus. Het masterplan werd door Jeanne Dekkers Architectuur opgesteld met als doel de ontwikkelingsmogelijkheden voor onderwijsactiviteiten en een centrum voor researchactiviteiten, te onderzoeken. Om dit masterplan tot uitvoering te brengen werd beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.


In tussentijd werd de campus echter onderdeel van de KU Leuven en Thomas More waardoor het masterplan intussen achterhaald is. Er werd in het voorjaar van 2015 een nieuwe visie voorgesteld waarbij ambitieuze doelstellingen werden gesteld. Zo werd in deze visieschets een aanzienlijke zone voor spin-offs voorzien. In overleg met verschillende stakeholders bleek dit niet verenigbaar is met het GRS. In het GRS is opgenomen dat deze zone een groene gordel moet vormen. Inhoudelijk moesten er nog zaken worden uitgeklaard om tot een plan op schaal van de campus en de omgeving te komen. Hiermee zijn Thomas More en KU Leuven aan de slag gegaan en in het voorjaar van 2017 werd hun nieuwe ontwikkelingsvisie voorgesteld aan de gemeente. Deze ontwikkelingsvisie werd gekoppeld aan het oplossen van enkele planmatige zaken in de onmiddellijke omgeving. Deze is verder ontwikkeld tot de ontwikkelingsvisie die in de startnota voorligt. Thomas More en KU Leuven engageren zich om een masterplan te laten opmaken waarin alle principes van de bebouwde en niet-bebouwde ruimte worden vormgegeven: krijtlijnen voor de nieuwbouwvolumes, mobiliteit, waterhuishouding, landschapsontwerp... Dit proces zal parallel met de opmaak van het RUP verlopen, in nauw overleg met de betrokkenen.

Een eerste stap in het RUP proces betreft de opmaak van een startnota die vanaf 28 oktober tot en met 27 december 2019 geraadpleegd kan worden hier op de website of bij de dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning na afspraak (via www.skw.be of 05 30 50 30) . 

Tijdens deze periode kan u reacties, opmerkingen en aandachtspunten indienen bij het gemeentebestuur via vbo@skw.be, tijdens uw afspraak, per post of aan het loket tegen ontvangstbewijs.

Samen met de raadpleging werd een infomarkt georganiseerd op woensdag 13 november 2019 tussen 19 en 21 uur in het auditorium (gebouw K) van de campus, Jan Pieter De Nayerlaan 5 in onze gemeente.

Meer info: dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning

vbo@skw.be, 015 30 50 30