Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar uw handelszaak gelegen is.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Reglement

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Wat meebrengen

- kopie van de identiteitskaart

- een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.1.8). Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het uittreksel uit het strafregister dient u aan te vragen in de gemeente waar u woont.

- attest van controle van de brandweer.

- attest van keuring van elektrische installaties.

- kopie van het attest van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedsel Veiligheid)