Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van uw nieuwe stad of gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen

STAP 1: Je geeft je nieuwe adres door (aanvraag adreswijziging)

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • u kunt de adreswijziging doorgeven via het digitaal loket op de website
  • u kunt langsgaan bij de dienst Bevolking van uw nieuwe gemeente, maak hiervoor bij voorkeur een afspraak

Indien u verhuist met het volledige gezin is het de referentiepersoon (=gezinshoofd) die de aangifte moet doen voor de adreswijziging.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

WAT MEEBRENGEN (stap 1):

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig dat uw rijksregisternummer vermeldt.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Het tijdstip van de controle is afhankelijk van de mogelijkheden die je zelf aangaf via het e-formulier of aan het loket. Hoe beperkter de mogelijke tijdstippen, hoe langer het kan duren vooraleer de wijkagent langskomt.

STAP 2: Na de aangifte (adres wijzigen op identiteitskaart)

Na de woonstcontrole door de politie wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen.  U kan hiervoor terecht aan het onthaal tijdens ruimere openingsuren nl. elke voormiddag van 8 tot 12.30u, ma/woe/do van 13.30 tot 16.30u en dinsdag van 13.30 tot 20u.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

WAT MEEBRENGEN (stap 2):

identiteitskaarten of kids-ID's van alle personen die verhuizen + bijbehorende PIN– en PUKcodes 

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Vraag uw adreswijziging hier aan, zodat u hiervoor niet hoeft langs te komen.

Geef hier uw adreswijziging aan.