Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen en wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in de raadzaal of op het buitenplein van het gemeentehuis.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

Stap 1: U kan een huwelijksdatum en uur maximum twee jaar op voorhand vastleggen. Indien er reeds een huwelijk op de agenda van die dag staat, moet het uur van het volgende huwelijk hierop aansluiten. Een huwelijksplechtigheid duurt maximum 30 minuten.

U kan uw huwelijk vastleggen via burgerlijke.stand@skw.be of 015 30 50 52

Mogelijke trouwdagen, -uren en -tarieven:

Maandag, woensdag & donderdag Van 9 tot 16 uur
25 euro
Dinsdag Van 9 tot 19.30 uur
25 euro
Vrijdag Van 9 tot 13.00 uur
25 euro
Zaterdag Van 10 tot 12.30 uur
25 euro

* In principe worden er geen huwelijken toegestaan op zon- en feestdagen. In uitzonderlijke gevallen en mits een grondige motivatie kan het college van burgemeester en schepenen toelating geven voor een huwelijk buiten de hierboven vermelde uren. Er wordt dan een retributiekost aangerekend van 200 euro. U dient een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.

** Op 24/12 en 31/12 zijn huwelijken mogelijk tot 12u, indien deze dagen vallen van maandag tot vrijdag.

Stap 2: De dienst Burgerzaken maakt meteen een afspraak met u om de huwelijksaangifte in orde te maken. De aangifte van het huwelijk kan ten vroegste 6 maanden vóór het huwelijk en ten laatste 14 dagen vóór het huwelijk doorgaan.

Getuigen zijn niet verplicht. Indien er getuigen zijn, denk er dan ook aan dat u deze bij de huwelijksaangifte moet doorgeven. U kunt maximum 4 getuigen aanduiden om aanwezig te zijn bij uw huwelijk. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.

Indien u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgerlijke stand. 

Voor te leggen documenten indien u een andere nationaliteit heeft:

 • een volledig afschrift van uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming;
 • bewijs van identiteit (geldige identiteitskaart of paspoort en eventueel verblijfskaart);
 • bewijs van nationaliteit;
 • een attest van ongehuwde staat;
 • een bewijs van woonst (indien u niet in België ingeschreven bent);
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent;
 • bewijs van gewoonterecht (te halen op je consulaat of ambassade met legalisatie van het ministerie van buitenlandse zaken).

Let op: Alle buitenlandse documenten dienen voorzien te zijn van de nodige legalisatie of apostille en vertaald naar het Nederlands. Indien de vertaling in het buitenland opgemaakt wordt, dient ook deze voorzien te zijn van de nodige legalisatie of apostille.

U kan dit specifiek voor uw land nakijken op volgende website:

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria

Stap 3: Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. 

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Gelieve het gemeentelijk huwelijksreglement eveneens goed door te nemen.

Wat meebrengen

 • Beide toekomstige echtgenoten moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Een kopie van de identiteitskaarten van de getuigen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.
 • Toekomstige echtgenoten die niet beschikken over de Belgische nationaliteit, moeten ook de stukken uit stap 2 voorleggen.

Meer info

Na het huwelijk kan de huwelijksakte opgevraagd worden via SmartLoket (onlinesmartcities.be)  of www.burgerprofiel.be 

Deel deze pagina