Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

't Gewent: rondom

't Gewent komt te liggen langs de Leliestraat in een groene omgeving. Bij het ontwerp werd er ook maximaal rekening gehouden met de buurtbewoners.

Parking voor fiets en auto

Tegenover de Aldi loopt er een weg richting de KMO-zone. Die weg zal wat verlegd worden van het centrum weg. Aan de overkant van deze weg komen drie parkings in het groen. De eerste parking is bedoeld voor gewoon dagelijks gebruik, voor mensen die de bib of Kind & Gezin bezoeken of die hun kinderen naar het conservatorium brengen. De tweede parking vangt een grotere parkeerdruk op tijdens de piekmomenten. Tot slot is er nog een parkeerweide die we kunnen inschakelen bij grote evenementen.

Doorheen het landschap rond het complex komen aparte fietspaden met veel  stallingsmogelijkheden voor alle types fietsen. Drie grote fietsenstallingen zullen samen plaats bieden aan meer dan 450 fietsen. De fietsenparkings zullen onder meer bestaan uit houten palen waaraan je je fiets kan vastmaken. Ter hoogte van de ruimte voor het conservatorium komt een grote overdekte fietsenstalling.

Oog voor duurzaamheid

Het nieuwe complex zal baden in het groen. We verharden zo weinig mogelijk. Op de centrale agora voorzien we planten die voor een groene, ontspannen sfeer zorgen. Rond de site komen groenelementen en verspreid over het domein planten we heel wat, voor het grootste deel inheemse, bomen. Zo krijgen we een biodivers geheel. Groene heuvelruggen omgorden het domein, als spelelement, akoestische buffer en om het grondverzet te beperken.

Alle daken, behalve dat van de grote zaal, worden groendaken. Op het dak van de grote zaal komen zonnepanelen, die grotendeels het elektriciteitsverbruik van het complex dekken. Voor de verwarming maken we gebruik van warmtepompen, zodat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn.

Op de site zullen er wadi’s en andere waterpartijen gecreëerd worden. De toiletten zullen gebruik maken van regenwater dat we opvangen via het dak van de grote zaal. Al het hemelwater blijft op de site of zal er infiltreren. Enkel afvalwater wordt naar de riolering geleid.

Geluidsbeperkende maatregelen

Het beperken van de geluidshinder was een belangrijk aandachtspunt voor de architecten. De constructie van het jeugdhuis, het conservatorium en de grote zaal houdt op zichzelf al voldoende geluid tegen. Zo is de grote zaal eigenlijk een doos in een doos. De twee dikke muren met een stevige spouw ertussen zorgen ervoor dat het geluid dat vrijkomt, beperkt blijft.

Daarnaast werken we met akoestische buffers en materialen die het geluid zo veel mogelijk dempen. Ter hoogte van de woningen aan de oostkant voorzien we een heuvelrug om geluid tegen te houden. De heuvels weerkaatsen het geluid naar boven, zodat de woningen errond minder hinder ondervinden.

Deel deze pagina