Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Naamsverandering: voornaam

Een aanvraag tot wijzigen van de voornaam wordt vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van de FOD Justitie naar de lokale besturen:

  • verandering van voornaam
  • wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging
  • toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.

Voor wie

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. Uitzondering: Personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen.  

Hoe aanvragen

Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst Burgerlijke stand van je woonplaats. 

Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.  Ook uw identiteitskaart, rijbewijs en eventueel paspoort en diploma's moeten aangepast worden.

Kostprijs

50 euro dossierkost (uitzondering: gratis voor transgenders en voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken)

Afhandeling

Stap 1: download het onderstaande formulier en vul dit helemaal in

Stap 2: mail het ingevulde en getekende formulier samen met een kopie van je identiteitskaart (voor + achter) door naar burgerlijke.stand@skw.be

Stap 3: dienst burgerlijke stand verwerkt de aanvraag en zal contact met u opnemen om een afspraak te maken om de dossierkost te komen betalen, er wordt dan ook meteen een afspraak gemaakt om nieuwe documenten (Eid, rijbewijs, etc.) aan te vragen.

Reglement

Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 verschenen op 18 juli 2018 in het Belgisch staatsblad.

Wat meebrengen

- Je identiteitskaart

- Je geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België)

- De aanvraag tot voornaamswijziging (ook beschikbaar op de dienst Burgerlijke stand of onderaan deze pagina downloaden)

- Een uittreksel uit het strafregister (je kan de bediende van de Burgerlijke stand een volmacht geven om dit uittreksel in jouw plaats aan te vragen)

U kan hiervoor bij ons enkel op afspraak terecht.  

Maak hier een afspraak

Deel deze pagina