Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Nationaliteitskeuze

Als niet-Belg kan u bij de dienst burgerzaken een nationaliteitsverklaring afleggen voor het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit. De dienst helpt u bij het samenstellen van het dossier.

Kostprijs

U betaalt 150 euro registratierecht bij het registratiekantoor van Mechelen.

Afhandeling

Na het ondertekenen van de verklaring gaat uw dossier naar de Procureur des Konings van het arrondissement Mechelen. Binnen de vier maanden ontvangt u de beslissing. Bij een positieve beslissing krijgt u de Belgische nationaliteit. Bij een negatieve beslissing kan u beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Wat meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart;
  • afschrift van de geboorteakte;
  • andere documenten (afhankelijk van de basis waarop u de Belgische nationaliteit aanvraagt).

U kan hiervoor bij ons enkel op afspraak terecht.

Maak een afspraak