Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Stamboomopzoekingen

Opzoekingen in aktes vanaf 1935 en ouder:

U kan gratis terecht in het raadhuis te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Dorp 46A.

Indien u wenst dat de opzoekingen voor u gedaan worden door de medewerkers van 'Erf en heem', betaalt u een retributie van 10 euro per beurt.

Het raadhuis is open op woensdag van 13.30 tot 15.30 u en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon: +32 15 55 34 35

Email: info@erfenheem.be

U kan de bevolkingsregisters en de registers burgerlijke stand raadplegen vanaf 1935 en ouder. Ook de parochieregisters vanaf ca 1600 zijn hier aanwezig en heel wat klappers van omliggende gemeenten.

Opzoekingen in aktes:

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :
akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud;
akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud;
anderen akten van meer dan 100 jaar oud.

De opzoekingen kunnen enkel gedaan worden door onze medewerkers, hiervoor betaalt u een retributie van 9 euro per begonnen half uur.

OPGELET:

  • De opzoekingen worden doorgaans binnen de 3 weken uitgevoerd.
  • Akten die jonger zijn dan bovenstaande termijnen kunnen enkel verkregen worden mits geschreven en gedetailleerde toestemming van de betrokkene zelf of iemand van de erfgenamen, met handtekening en een kopie van de identiteitskaart.

U kan hiervoor bij ons enkel op afspraak terecht. 

Maak hier een afspraak