Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Schadecommissie land- en tuinbouw

Voor wie

Landbouwers die schade ondervinden door extreme weersomstandigheden  kunnen een beroep doen op de schadecommissie.

Dit geldt zowel voor land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas.

Voorwaarden

De schadecommissie komt samen wanneer de geleden schade te wijten is aan:

  • droogte
  • hagel, overvloedige neerslag
  • extreme vriestemperaturen

De schadecommissie komt niet samen indien de schade te wijten is aan:

  • economische of speculatieve redenen (vb. een teelt wordt omwille van prijsvorming niet tijdig geoogst)
  • gebruik van verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (vb. sproeischade)

De schadecommissie komt niet samen indien de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van de teelt, ongeacht het aantal pecelen van die teelt op het bedrijf.

Hoe aanvragen

U meldt de schade via onderstaand digitaal formulier met vermelding van naam, adres, telefoon, e-mail adres, getroffen percelen, datum en oorzaak van de schade.

Afhandeling

De schadecommissie komt steeds samen op dinsdagnamiddag na overleg met de verschillende betrokken actoren. De aanvrager wordt via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht van datum en uur.