Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aanpassingen aan openbaar domein

U kan aanpassingen aan het openbaar domein aanvragen: bv. de borduur voor uw perceel laten verlagen voor de toegang tot uw oprit.

Hoe aanvragen

U vult het formulier in "Aanpassingen aan openbaar domein" en bezorgt ons een liggingsplan met de plaats waar u de aanpassingen wil laten uitvoeren. Een medewerker komt ter plaatse de situatie bekijken. 

Afhandeling

Indien u de toelating krijgt om de aanpassingen uit te voeren, ontvangt u, indien van toepassing, een factuur. Na de betaling geven wij de opdracht om deze werken uit te voeren.

Meer info

Het college beslist volgend principe te hanteren omtrent de kosten voor aanpassingen aan het openbaar domein:

 -          De kosten zijn ten laste van de aanvrager indien de werken een wijziging van een bestaande toestand betreffen, waarbij het individueel perceel reeds toegang had op het openbaar domein en daaraan door een initiatief van de aanvrager een wijziging aangebracht dient te worden, dit n.a.v. werken op het perceel die toegelaten zijn ingevolge een stedenbouwkundige vergunning, melding of vrijstelling.

-          De kosten zijn ten laste van de gemeente indien de werken op het openbaar domein noodzakelijk zijn om nog niet bebouwde percelen toegang te verschaffen tot het openbaar domein (tot het voetpad en wegenis), en voor zover de werken strikt noodzakelijk zijn en voor zover de goedkoopste oplossing wordt gerealiseerd.

De werken ten laste van de gemeente worden in ieder geval beperkt tot die werken die strikt noodzakelijk en functioneel zijn voor het uitvoeren van stedenbouwkundige vergunde bouwwerken en beperkt tot die werken die noodzakelijk zijn voor de realisatie van een afdoende toegang tot het perceel.

Dit principe is niet van toepassing op percelen die gelegen zijn in een verkaveling (gezien de verplichtingen dan bij en ten laste van de verkavelaar zijn), percelen die een andere bestemming hebben dan “wonen”, en werkzaamheden voor de overbrugging van een boordgracht (in dat geval blijven de kosten ten laste van de aanvrager).