Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Bent u een asielzoeker en hebt u materiële hulp nodig, dan kunt u zich wenden tot de sociale dienst. De dienst biedt via lokale opvanginitiatieven (gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen) de mogelijkheid dat u zelf kunt instaan voor uw dagelijkse basisbehoeften. U krijgt ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken bij de sociale dienst van de gemeente.

Hoe aanvragen

In principe verblijft u als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Deel deze pagina