Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Erfgoedraad

De erfgoedraad adviseert het gemeentebestuur over

- het onroerend erfgoed in Sint-Kateljine-Waver (waardevol bouwkundig erfgoed, monumenten, landschappen, dorpsgezichten en archeologisch erfgoed).

- het roerend cultureel erfgoed (alle mogelijke objecten, bronnen met een cultuurhistorische, artistieke, archeologische, wetenschappelijke, antropologische betekenis)

- het immaterieel cultureel erfgoed (verhalen, geschiedenissen, sporen, feesten, gebruiken, …)

De erfgoedraad denkt mee met het gemeentebestuur over een erfgoedbeleid dat werk maakt van de bewaring en ontsluiting van erfgoed en oplossingen zoekt voor het gevaar van verdwijnende waardevolle gebouwen en ander erfgoed. Ook wordt er meegewerkt aan de Open Monumentendag, de Erfgoeddag en andere initiatieven.

De erfgoedverenigingen zijn in deze adviesraad vertegenwoordigd maar ook persoonlijk geïnteresseerden en deskundigen zijn welkom.

Meer info :

Harry Vermeir, voorzitter erfgoedraad, 015 31 18 61, harry.vermeir@telenet.be

Eddy Van Leuven, secretaris erfgoedraad, 015 30 50 00, eddy.van.leuven@skw.be