Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Mobiliteitsraad

De Mobiliteitsraad van Sint-Katelijne-Waver is een officieel advies- en inspraakorgaan. Het doel van de mobiliteitsraad bestaat er dan ook uit een signalerende, informatieve en opvoedende taak inzake mobiliteit en mobiliteitsbeleid te vervullen bij de bevolking. De mobiliteitsraad is bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen voorstellen te doen en adviezen te verlenen. Ook behandelt men binnen dit orgaan op plaatselijk vlak, alle kwesties die betrekking hebben op het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 

De mobiliteitsraad bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van autonoom werkende verenigingen, buurten en individuele inwoners die door hun ervaring en motivatie oog hebben voor de mobiliteitsproblematiek. De raad is samengesteld uit een aantal stemgerechtigde leden, deze leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Ook zijn er een aantal niet-stemgerechtigde leden, de burgemeester en/of schepen van mobiliteit en openbare werken, een afgevaardigde van het plaatselijke politiekorps, de mobiliteitsambtenaar, een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst, de afgevaardigden van de verschillende raden en een aantal afgevaardigden van de politieke fracties.

Heeft u vragen of opmerkingen in verband met verkeer of heeft u interesse om zich kandidaat te stellen voor de mobiliteitsraad, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de mobiliteitsraad Herman jr. Claes of de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar.

Voorzitter:
Herman jr. Claes
Berlaarbaan 414b2.1, 2861 Sint-Katelijne-Waver
hermanclaes@skynet.be

Secretaris en Penningmeester:
mobiliteitsambtenaar
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
mobiliteit@skw.be, 015 30 50 40