Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen.  De voornaamste partners zijn alle (zelfstandige en gesubsidieerde) kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur,….  Als afgevaardigden in het Lokaal Overleg kunnen zij hun stem laten horen.  Zo geven zij mee kleur aan de toekomst van de kinderopvang in onze gemeente. 

Het lokaal Overleg bespreekt de kinderopvangsituatie in de gemeente: de buitenschoolse opvang, de dagopvang, de opvang buiten de normale werkuren, de dringende opvang, de opvang van zieke kinderen, de opvang van kinderen met een handicap.  Ook andere thema’s kunnen aan bod komen, bijvoorbeeld kinder- en ouderparticipatie, een toegankelijke en betaalbare kinderopvang.  Het lokaal Overleg brengt het aanbod aan kinderopvang in onze gemeente in kaart, zoekt oplossingen voor eventuele kinderopvangtekorten en signaleert die aan de bevoegde overheden.  Het Lokaal Overleg stimuleert de kwaliteit van de opvang in de gemeente en informeert ouders over het kinderopvangaanbod.