Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Sportraad

De gemeentelijke sportraad geeft advies over alles wat met sport of bewegen in het algemeen te maken heeft. Dit kan op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad. Deze adviezen kunnen gaan over subsidies, sportinfrastructuur en uiteraard over het gemeentelijk sportbeleid.

De sportraad is de schakel tussen de sportclubs en de sportdienst / gemeentebestuur.

De sportraad is samengesteld uit leden, vrijwilligers van zowel grote als kleine sportclubs, recreatief of competitief alsook deskundigen op sportgebied.

Het bestuur van de sportraad vergadert om de twee maanden en de algemene vergadering komt twee keer per jaar samen. Daaraan wordt telkens een actueel vormingsmoment gekoppeld. De sportraad organiseert vormingsavonden of dagen of ondersteunt vormingen georganiseerd door de clubs.

Het mailadres van de sportraad is sportraad.skw@outlook.com