Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Opcentiemen onroerende voorheffing

Dit belastingreglement werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet op 3/01/2018