Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 001 Dreefvelden 1a

IGEMO heeft van de gemeente de opdracht gekregen om het bedrijventerrein Dreefvelden (nabij het gemeentehuis) te realiseren. De bestaande stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk RUP001 Dreefvelden spelen echter niet meer in op de actuele noden. Daarom besliste het gemeentebestuur om het gemeentelijk RUP Dreefvelden te actualiseren waarbij aanpassingen worden doorgevoerd die de realisatie op terrein vergemakkelijken. De voorschriften hebben voornamelijk tot doel om het terrein zo efficiënt mogelijk te benutten waarbij zo weinig mogelijk oppervlakte verloren gaat.

Tegelijk worden ook de voorschriften voor de gemeenschapszone ter hoogte van de Leliestraat verruimd om de toekomstmogelijkheden van dit perceel te maximaliseren.
Om dit te kunnen doen werd het bestaande gemeentelijk RUP integraal in herziening gesteld. Een bestaand RUP kan immers enkel gewijzigd worden door een nieuw RUP op te maken.

Na advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) dat zich op 15 oktober 2012 uitsprak over de ingediende bezwaren, opmerkingen en adviezen tijdens het openbaar onderzoek, heeft de gemeenteraad dit RUP definitief vastgesteld op 17 december 2012.

Daarna werd het verzonden naar de deputatie van de provincieraad Antwerpen die op 7 februari 2013 de herziening van het gemeentelijk RUP Dreefvelden heeft goedgekeurd.

U kan hier de screeningsnota, de toelichtende nota, het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften bekijken.

Deel deze pagina