Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 004 Midzele - Mussepi

In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor een groengebied met recreatieve functie in de omgeving gevat tussen de Midzeelhoeven, spoorweg Antwerpen-Brussel, R6, Heisbroekweg en het industrieterrein rond de veilingzone.

De bedoeling van dit RUP is enerzijds om de juridische complexiteit rond de activiteiten in en om de Midzelehoeven uit te klaren maar om ook een definitief juridische bestemming te geven aan de vele waterputten die het gebied rijk is en die intussen her en der ook een recreatief karakter hebben gekregen. Verder werden in het kader van de opmaak van het inrichtingsplan Stadsbos, enkele opties genomen die nu verder zijn uitgewerkt worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het hele gebied zal in grote lijnen gekarakteriseerd worden door 3 verschillende landschappen:

  • het zuidelijkste deel bewaart het karakter van bos;
  • het middelste deel legt de nadruk op het open landschap en de landbouwstructuren;
  • het noordelijkste deel laat de natuurlijke waarden en het recreatief karakter naar boven komen.

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft dit RUP definitief goedgekeurd op 4 augustus 2011 waardoor vanaf nu de voorschriften van het RUP van toepassing zijn bij de beoordeling van bouwaanvragen.

Op 10 oktober 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om het RUP te herzien. Zolang het nieuwe RUP niet van kracht is blijven de bestaande voorschriften gelden die je hieronder kan vinden. 

Bekijk hier alle info over de herziening.

Deel deze pagina