Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 007 Begraafplaats Elzestraat

De begraafplaats Elzestraat zal binnen enkele jaren kampen met plaatsgebrek. Om deze begraafplaats te kunnen uitbreiden moest eerst een bestemmingswijziging worden doorgevoerd. Het eigendom van de gemeente achter de begraafplaats, dat als uitbreidingszone werd uitgekozen, is immers gelegen in parkgebied wat een verdere uitbreiding van de begraafplaats onmogelijk maakte. Daarom werd een studiebureau aangesteld om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen.

Dit plan voorziet niet enkel in de uitbreiding van de begraafplaats maar ook in een kwalitatieve ontwikkeling van het beboste terrein dat er aan grenst. Door deze zone wordt een fietsverbinding aangelegd waardoor fietsers vanuit Hogevelden veilig naar de Liersesteenweg kunnen. Het zal verder ook als een rust- en wandelzone worden bestemd.

Het plan voorziet ook enkele woningen langs de Kanadastraat om het woonlint hier kwalitatief af te werken. Hiervoor wordt een deel woongebied dat gelegen is aan het einde van de Zwaluwstraat, herbestemd naar een open ruimte gebied.

Het dossier werd op 7 juni 2010 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.  De deputatie van de provincie Antwerpen hechtte haar goedkeuring aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan op 15 juli 2010 zodat het in uitvoering kan gaan na de publicatie in het Belgisch staatsblad.

U kan het goedgekeurde uitvoeringsplan en de beslissing van de deputatie inkijken via onderstaande link.

Deel deze pagina