Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Subsidie ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) is een erkende adviesraad die organisaties en burgers begaan met Noord-Zuidvraagstukken, zoals internationale solidariteit, duurzame ontwikkeling en noodhulp groepeert. De GROS adviseert het gemeentebestuur over het kwalitatief steunen van structurele hulp door ngo’s. Ook kleinschalige projecten krijgen mogelijkheden waardoor inwoners van de gemeente hun betrokkenheid met het Zuiden een concrete invulling kunnen geven.

Inwoners van de gemeente kunnen financiële steun aanvragen voor een project in het Zuiden. De GROS behandeld de aanvraag en geeft hierover advies aan het gemeentebestuur.

 

Voorwaarden

Ik, aanvrager van een projecttoelage, bevestig dat de in dit aanvraagformulier opgenomen gegevens volledig en juist zijn. Bij eventuele wijzigingen in de projecttoestand zal ik de gemeentelijk administratie daarvan op de hoogte brengen. Ik verbind me er toe om minstens jaarlijks én bij elke nieuwe aanvraag een inhoudelijk werkingsverslag over het project en een financieel verslag met de nodige bewijsstukken (rekeningen, facturen, kostennota’s) te bezorgen.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier indienen bij de dienst samenleving.