Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 018 Bruultjeshoek

Op 5 december 2016 heeft de gemeenteraad het ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 018 Bruultjeshoek definitief vastgesteld, waarna het op 21 februari 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan krijgt het woonuitbreidingsgebied gelegen Wavervelden, Kerkhoflei, Kruisweglei, Vinkenhofstraat herbestemd tot een ruimte voor sport en recreatie met de nodige aandacht voor het bewaren van de open ruimte.

In dit binnengebied wordt een specifieke zone afgebakend voor het oprichten van lokalen voor jeugdverenigingen en voor het uitbreiden van de bestaande sportinfrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen. Daarnaast wordt doorheen het binnengebied de mogelijkheid gecreëerd om fiets- en wandelwegen te voorzien.

Je kan dit RUP op deze pagina nalezen (documenten staan hieronder) of komen inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Omgeving na het maken van een afspraak: https://sintkatelijnewaver.mijnafspraakmaken.be/?product=165 

Deel deze pagina