Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Voedselpakketten

Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan u bij de sociale dienst terecht voor een voedselpakket.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ...

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente

Hoe aanvragen

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Kostprijs

Het voedselpakket is gratis.

Meer info

Wij bieden deze steun aan met dank aan het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dit heeft tot doel om bij te dragen tot de vermindering van de meest ernstige vormen van armoede. Om dit te bereiken, ondersteunt het Fonds verschillende acties die genomen worden door de landen van de Europese Unie, door het aanbieden van:

  • niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen door middel van voedselhulp en/of materiële basishulp;
  • begeleidende maatregelen met als doel om de sociale integratie van de meest behoeftigen te bevorderen.

In België is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. België beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. 

Deel deze pagina