Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren (vanaf 7 uur) en na de schooluren (tot 18 uur), op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

De buitenschoolse kinderopvang in Sint-Katelijne-Waver wordt georganiseerd op vijf locaties:

 • Kikiwikies, Gen. Deschachtstraat 32 (015 32 03 51)
 • Boshuis, Bosstraat 7 (015 76 05 99)
 • Speelhuis, Clemenceaustraat 109 (015 21 78 77)
 • Robbedoes, Berlaarbaan 235 (015 55 92 65)
 • Dijkstappers, Maanhoeveweg 34 (015 55 69 04)

Sluitingsdagen: tussen Kerstmis en Nieuwjaar, vrijdag na Hemelvaart, de laatste dag van de zomervakantie en de wettelijke feestdagen. Brugdagen worden vooraf meegedeeld.

Tijdens de vakantie is de BKO-vestiging Boshuis gesloten. Speelhuis, Dijkstappers, Kikiwikies hebben een sluitingsperiode in de zomervakantie. Robbedoes is wel open.

Voor wie

De Buitenschoolse Kinderopvang staat open voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die in de gemeente naar school gaan of waarvan ten minste één ouder is ingeschreven in de gemeente.

Kinderen van de lagere school worden na de schooltijd door de school opgevangen tot 18.00 uur (behalve in Hagelstein). De scholen organiseren deze opvang. De facturatie verloopt samen met de IBO-opvang. Hiervoor is geen voorinschrijving.

De Hagelstein-school heeft geen naschoolse opvang in de school. De kinderen gaan na schooltijd naar de opvanglocatie Robbedoes. Er is wel een voorinschrijving voor deze opvang.

Hoe aanvragen

Om van de buitenschoolse kinderopvang gebruik te kunnen maken, moet u éénmalig uw kind registreren. Dit geldt zowel voor de vakantiewerking als de voor- en naschoolse opvang. De registratie gebeurt via het registratieformulier en de schriftelijke overeenkomst in 2-voud dat u onderaan deze pagina kan downloaden. Je bezorgt dit ingevuld terug. Dan ontvang je per mail je login van i-school.

Inschrijven voor- en naschoolse opvang, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

 • u schrijft in via i-School;
 • inschrijven kan vanaf een vooraf vastgelegde datum (zie document onderaan de pagina);
 • inschrijven kan tot 6:00 u 's morgens voor het opvangmoment voor voorschoolse opvang, schoolvrije dagen en vakantiedagen zolang er plaatsen beschikbaar zijn; 
 • inschrijven kan tot 11.00 uur voor het opvangmoment voor naschoolse opvang en woensdagmiddag;

Kostprijs

Prijzen tot en met 30/06/2020

Voorschoolse opvang, naschoolse opvang:

 • 1 euro per begonnen half uur

Opvang in de school:

 • 1 euro per begonnen half uur

Vakantie- en snipperdagen:

 • tussen 3 en 6 uur: 6,50 euro
 • meer dan 6 uur: 12 euro

Uitstappen tijdens de vakantie: extra bijdrage van 1 euro per kind

Prijzen vanaf 01/07/2020

Voorschoolse opvang, naschoolse opvang:

 • 1,10 euro per begonnen half uur

Opvang in de school

 • 1,10 euro per begonnen half uur

Vakantie- en snipperdagen

 • tussen 3 uur en 6 uur: 7,50 euro
 • meer dan 6 uur: 13,20 euro

Uitstappen tijdens de vakantie: extra bijdrage van 2,50 euro

Gelijktijdig opgevangen kinderen van hetzelfde gezin krijgen 25 procent korting op het totaalbedrag.

Indien de financiële toestand van de ouders daartoe aanleiding geeft, kan er een sociaal tarief worden toegekend. Meer informatie hierover bij de coördinator. Er is geen cumulatie mogelijk van sociaal tarief en gelijktijdigheidstarief.

De betaling gebeurt per kwartaal via domiciliëring of overschrijving. Je ontvangt een factuur van de aanwezigheden van jouw kind(eren).

Annulatie voor- en naschoolse opvang, schoolvrije dagen en vakantiedagen

 • zie huishoudelijk reglement dit kan u onderaan deze pagina downloaden