Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Burgemeestersconvenant 2030

Sint-Katelijne-Waver hernieuwt klimaatambities

De gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver besliste op 1 februari 2021 om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant 2030, het Europese initiatief voor steden en gemeenten die een ambitieus klimaatbeleid willen voeren. Hiermee engageert het lokaal bestuur zich om inspanningen te leveren die de uitstoot van broeikasgassen – de voornaamste oorzaak van de klimaatverandering - op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% moeten verminderen. Daarenboven zal het lokaal bestuur maatregelen nemen om de impact van de klimaatverandering op onze gemeente te beperken. Vooral hitte, droogte en wateroverlast zijn fenomenen die de komende jaren steeds sterker de kop zullen opsteken en waartegen we ons allemaal samen moeten wapenen.

Om dat engagement waar te maken, zal het lokaal bestuur in samenwerking met streekintercommunale IGEMO en provincie Antwerpen een duurzame Energie- en klimaatactieplan voor onze gemeente opstellen. Dat plan moet binnen uiterlijk 2 jaar klaar zijn en een overzicht bieden van klimaatvriendelijke acties over verschillende beleidsdomeinen heen, zoals wonen, mobiliteit, groenblauwe netwerken en ruimte, hernieuwbare energie en lokale en circulaire consumptie.

Burgers en bedrijven betrekken

Het lokaal bestuur alleen kan deze ambitieuze doelstellingen niet waarmaken. De gemeentediensten zelf, denk aan de gemeentelijke gebouwen, machines en wagens, staan immers in voor minder dan 1% van de CO2-uitstoot op het grondgebied. We hebben dus de hulp nodig van alle inwoners, bedrijven en verenigingen. Om deze participatie vanuit burgers en bedrijven te verzekeren, heeft het lokaal bestuur een ‘Stuurgroep SKW 2030’ opgericht, waarin een groep representatieve burgers uit verschillende doelgroepen meedenkt over acties die we kunnen nemen om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. De stuurgroep zal op regelmatige basis samenkomen om ideeën uit te wisselen en zal na goedkeuring van het plan ook betrokken worden bij de uitvoering van lokale klimaatacties.

Wereldwijd netwerk

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig wilden meewerken aan het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie. Sint-Katelijne-Waver was in 2014 al toegetreden tot het Burgemeestersconvenant 2020 en hernieuwt hiermee haar engagement om te werken aan een meer klimaatvriendelijke gemeente in 2030 en daarna. In de regio Mechelen zijn ondertussen alle gemeenten aangesloten, IGEMO en provincie Antwerpen ondersteunen als territoriale coördinatoren binnen het Burgemeestersconvenant de gemeenten in onze regio bij het formuleren en realiseren van hun klimaatambities. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 10.000 gemeenten uit 61 landen, goed voor 336 miljoen inwoners, aangesloten.

Sint-Katelijne-Waver draagt als lid van dit wereldwijde netwerk dus haar eigen steentje bij aan een duurzame, gezonde en aangename toekomst voor iedereen.

Voor meer info, zie ook https://www.burgemeestersconvenant.eu/ of https://burgemeestersconvenant.be/.

Deel deze pagina