Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Adreswijziging: aangifte

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van uw nieuwe stad of gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

 • Aangifte is pas mogelijk na de effectieve verhuis. U verhuist dus eerst en doet dan binnen de 8 werkdagen na uw verhuis uw aanvraag adreswijziging.
 • Het gezinshoofd of de referentiepersoon kan de aangifte doen en dit voor alle personen van het gezin die mee verhuizen.
 • Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om elders zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, moet dit aangegeven worden door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent.

Hoe aanvragen

Een adreswijziging gebeurt in 3 stappen:

STAP 1: Je geeft je nieuwe adres door (aanvraag adreswijziging)

Er zijn 2 manieren om uw adreswijziging door te geven:

 • via het digitaal loket
 • telefonisch via het nummer 015 30 50 00. Zorg dat u de rijksregisternummers bij de hand heeft van alle gezinsleden die verhuizen
STAP 2: Controle door wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Het tijdstip van de controle is afhankelijk van de mogelijkheden die u zelf aangeeft. Hoe beperkter de mogelijke tijdstippen, hoe langer het kan duren vooraleer de wijkagent langskomt. 

STAP 3: Adres wijzigen op identiteitskaart

Na de woonstcontrole door de politie wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. 

Wat dient u mee te brengen van alle gezinsleden die verhuizen:

 • identiteitskaart
 • kids-id
 • bijhorende pin-pukcode

U kan hiervoor terecht aan het onthaal zonder afspraak tijdens ruimere openingsuren.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Meer info

Uw adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u deze instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is:

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS


Een aantal instanties zult u zelf nog moeten verwittigen:

 • VDAB en ACTIRIS (als u werkzoekende bent)
 • Uw werkgever
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan u lid bent
 • Firma's waar u een klantenkaart bij heeft
 • het centrale dierenbestand (als uw hond of kat een chip heeft)

Vraag uw adreswijziging hier aan, zodat u hiervoor niet hoeft langs te komen.

Geef hier uw adreswijziging aan.

Deel deze pagina