Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Belgische nationaliteit aanvragen

De wet voorziet in heel wat mogelijkheden om Belg te worden. U kan uw nationaliteit wijzigen, onder andere door een nationaliteitsverklaring. Hiervoor kan u terecht bij de dienst Burgerlijke stand van uw woonplaats.

U krijgt informatie over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. U kan per mail aanvragen wat u dient voor te leggen in uw specifieke situatie via burgerlijke.stand@sintkatelijnewaver.be 

Wanneer de nodige documenten in orde zijn, stuurt de dienst Burgerlijke stand uw dossier naar de bevoegde instanties.

De dienst Burgerlijke stand zorgt ook voor de verdere afwerking zodra de Belgische nationaliteit wordt toegekend.

Voor wie

Iedereen die in Sint-Katelijne-Waver woont en een vreemde nationaliteit heeft, kan zich aanmelden om informatie te verkrijgen over het verwerven van de Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

De documenten en formulieren die u moet meebrengen bij de aanvraag zijn afhankelijk van de te volgen procedure. 

Wat met documenten uit het buitenland?

 • Elk vreemd document bestemd voor de Burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorziet); geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • Consulaire attesten:
  • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden (Karmelietenstraat 27 te 1000 Brussel)
  • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse
  • ook hier kan een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorzien worden; het is hier dus ook aangewezen de informatie in verband met legalisatie op de website van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.
 • Al deze documenten moeten opgesteld zijn in één van de drie landstalen (NL, FR, D) of vergezeld zijn van een beëdigde vertaling. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).
 • Uitzondering: akten die reeds gebruikt zijn in een dossier van burgerlijke stand in België mogen aanvaard worden.

Hoe aanvragen

Stap 1: U stuurt een mail naar burgerlijke.stand@sintkatelijnewaver.be met uw naam, voornaam, rijksregisternummer en een kopie van je verblijfskaart

Stap 2: U ontvangt een mail van de burgerlijke stand met de uitleg van de documenten die u moet voorleggen.

Stap 3: Wanneer u de gevraagde documenten en bewijzen in uw bezit hebt, kan u deze ter controle mailen naar burgerlijke.stand@sintkatelijnewaver.be of afgeven aan de onthaalbalie ter attentie van dienst Burgerlijke stand.  

Stap 4: De dienst burgerlijke stand controleert de documenten en bekijkt of u in aanmerking komt voor een nationaliteitsaanvraag. De dienst burgerlijke stand neemt contact met u op om het dossier te bespreken.

Stap 5: Wanneer de documenten in orde zijn, kan u de registratierechten betalen.  

Stap 6: Het bewijs van de betaling van het registratierecht bezorgt u aan de dienst burgerlijke stand, hierna ontvangt u een uitnodiging voor het ondertekenen van de nationaliteitsverklaring.

Stap 7: De dienst burgerlijke stand stuurt uw dossier naar de bevoegde instanties.

Stap 8: Wanneer de Belgische nationaliteit wordt toegekend, werkt de dienst burgerlijke stand uw dossier verder af. U wordt nadien uitgenodigd om uw Belgische identiteitskaart aan te vragen.

Kostprijs

Voor een nationaliteitsaanvraag moet een registratierecht van 150 EUR betaald worden.

De betaling doet u:

- online via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën

Wie zich aanmeldt via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën kan via het tabblad "mijn betalingen" de nationaliteitsaanvraag online betalen. Binnen de 24u is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat met een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek "Mijn documenten" van MyMinfin voor de persoon die betaald heeft.

Link naar de website: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

 

Reglement

Wij baseren ons op het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, laatst gewijzigd door de wet van 4 december 2012 (publicatie in Staatsblad van 14 december 2012, van kracht op 1 januari 2013 en KB van 14 januari 2013, publicatie staatsblad 21 januari 2013).

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart en/of paspoort huidige nationaliteit
 • Belgische verblijfskaart
 • Alle gevraagde documenten: origineel exemplaar (geen kopie)
 • betalingsbewijs retributiekost (na goedkeuring dossier door dienst burgerlijke stand)

Deel deze pagina