Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Tarieven BKO

Tarieven

Voorschoolse opvang: 1,10 euro per begonnen half uur

Naschoolse opvang: 1,10 euro per begonnen half uur

Vakantie- en snipperdagen:

  • tussen drie en zes uur aanwezig: 7,50 euro
  • meer dan zes uur aanwezig: 13,20 euro

Uitstappen tijdens vakantie: extra bijdrage van 2,50 euro

Gelijktijdig opgevangen kinderen van hetzelfde gezin krijgen 25 procent korting op het totaalbedrag.

Te laat ophalen: 12,50 euro per begonnen uur (per gezin)

 

Inschrijven is betalen

Omdat de vraag groter is dan het aanbod, willen we zeker zijn dat kinderen die hebben ingeschreven ook effectief komen. Daarom hanteren we het principe 'inschrijven is betalen'.

Is uw kind ingeschreven en annuleert u meer dan 24 op voorhand? Dan wordt het volledige opvangmoment aangerekend (uitzondering: zie volgende paragraaf).

Annuleert u minder dan 24 uur op voorhand of niet? Dan wordt het volledige opvangmoment aangerekend + 5 euro administratieve kosten (uitzondering: zie volgende paragraaf).

 

Gratis annuleren

Opvangmomenten op schooldagen kunt u per kind drie keer per maand gratis annuleren.

In geval van ziekte of technische werkloosheid kunt u, mits voorlegging van een attest, eveneens gratis annuleren.

 

Facturatie

De betaling gebeurt driemaandelijks via domiciliëring of overschrijving. U ontvangt de factuur via de financiële dienst en via inningen@skw.be.

 

Sociaal tarief

Gezinnen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming, kunnen een sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief geeft een vermindering van 50 procent op de deelnamekosten (niet geldig op boetes en annulaties).

U vraagt een attest van verhoogde tegemoetkoming aan bij het ziekenfonds en geeft dit af aan de coördinator. Jaarlijks moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 

Fiscaal attest

U ontvangt een fiscaal attest om de deelnamekosten in te brengen bij uw belastingaangifte. Voor geannuleerde dagen en boetes krijgt u geen fiscaal attest.