Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Actualisatie kadastraal inkomen

Elke woning in België beschikt over een kadastraal inkomen (KI). Dit vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. De bepaling van het KI gebeurt door de Administratie Opmetingen en Waarderingen (MEOW) van de Federale overheidsdienst Financiën (FOD). In samenwerking met Igemo heeft de gemeente Sint-Katelijne-Waver beslist om de kadastrale inkomens te laten actualiseren.

Waarom deze actualisatie?

Het doel is om op termijn tot een meer correcte, evenwichtige en eerlijke verdeling te komen van de onroerende voorheffing die geheven worden op vastgoed. De gemeente wil zo een einde maken aan de bestaande ongelijkheid tussen de burgers.

Op welke basis gebeurt de actualisatie?

De actualisatie gebeurt op basis van twee concrete comfortelementen:

  • de aanwezigheid van centrale verwarming;
  • de aanwezigheid van één of meerdere badkamers.

Onder centrale verwarming wordt verstaan: elke verwarming die een continue omgevingstemperatuur verzekert voor het gebouw (door bv. klimaatregeling, ventilatie, isolatie, …). De temperatuur kan verzekerd worden door middel van:

  • een conventioneel verwarmingssysteem: gas- of stookolieketel, met of zonder condensatie, warmtepomp, met of zonder radiatoren met lage temperatuur;
  • een verwarming met hernieuwbare energie, een Scandinavische houtkachel, een pelletkachel die de verdeling van de warmte binnen al de ruimtes van het goed verzekert, een verwarming op basis van zonnepanelen, een hybride-uitrusting die is samengesteld uit meerdere verschillende verwarmingstoestellen;
  • elektrische accumulatoren.

Kachels en convectoren met uitsluitend manuele bediening aan het toestel zelf vallen niet onder de noemer 'centrale verwarming'.

Wie komt in aanmerking?

Op basis van de gegevens bij de dienst MEOW werden in onze gemeente 1.517 woningen geselecteerd die volgens de actuele gegevens nog niet zouden beschikken over centrale verwarming en/of een badkamer. De eigenaars van deze woningen kregen in de loop van februari een brief met bijgevoegd formulier 43b (voorbeeld van deze brief: zie bijlage).

Het gaat dus niet om een algemene herziening op het ganse grondgebied maar specifiek over de woningen die in de huidige documentatie van MEOW niet beschikken over comfort centrale verwarming en/of badkamer. 

Hoe gaan we te werk?

Kreeg u een brief? Vul het bijgevoegd formulier in en bezorg het binnen de dertig dagen terug aan de dienst dienst MEOW prodocs Antwerpen - Gaston Crommenlaan 6 bus 461 - 9050 Ledeberg. Dat kan ook via e-mail meow.prodocs.antwerpen@minfin.fed.be. Ook als er geen wijzigingen zijn, moet u het formulier terugbezorgen.

Reageert u niet op tijd of geeft u aan dat er geen veranderingen zijn? Dan organiseert Igemo een plaatsbezoek.

Waarover gaat het niet?

Over het kadastraal inkomen bestaan nogal wat misvattingen. Zo zijn er heel wat werken die niet leiden tot een verhoging van het kadastraal inkomen. Het gaat bijvoorbeeld om energiebesparende investeringen zoals:

  • installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp;
  • daken, muren of vloeren isoleren;
  • vervanging van enkel glas door dubbel of drievoudig glas;
  • plaatsing van thermostatische kranen;
  • vervanging van een verwarmingsketel door een energiezuinig exemplaar.

Waar meer info?

Voor de uitvoering van dit project werkt het gemeentebestuur samen met intercommunale Igemo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stekr, het woonloket van Igemo, via info@stekr.be of 015 28 60 28.

Het gemeentebestuur mag geen informatie doorgeven aan de burgers betreffende hun kadastrale gegevens. U kan zelf de nodige informatie terugvinden/raadplegen via volgende websites:

Deel deze pagina