Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Skwebbelaars

Als kindvriendelijke gemeente hechten we belang aan inspraak en participatie van kinderen en jongeren. Daarom gingen we in het najaar van 2021 van start met onze kinderraad. De leden noemen we Skwebbelaars.

Want onze kinderraad is geen klassieke kindergemeenteraad die zich beperkt tot wat babbelen en lintjes knippen. Neen, onze Skwebbelaars gaan écht aan de slag. De Skwebbelaars krijgen de taak om als onderzoeksjournalisten ruimte te geven aan kinderen hun stem. Ze onderzoeken een thema, bevragen experten en inwoners (waaronder uiteraard ook andere kinderen) en komen zo tot een onderbouwde mening. De kinderen krijgen workshops rond kinderparticipatieprocessen en redactionele vaardigheden. 

De kinderraad zal elk werkjaar, tussen september en juni, vijf keer samenkomen en minimaal twee thema’s behandelen. Dit werkjaar zijn de thema's:

  • verkeersveiligheid;
  • speelpleintjes in de gemeente