Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Evenement met meer dan 1.500 bezoekers

Organiseer je een openbaar evenement waar meer dan 1.500 bezoekers samenkomen of een risicovol evenement? Bijvoorbeeld een openluchtfuif, jaarmarkt, … Dan zijn er nog een aantal bijkomende zaken waarmee je rekening moet houden bij de aanvraag van je evenement.

Veiligheidsdossier en risico-analyse

Je moet een ‘Preventieve Risicoanalyse Dringend Medische Hulp’ ofwel PRIMA-dossier invullen. Deze risicoanalyse helpt je om risico’s in te schatten op jouw evenement; onder meer het aantal aanwezige hulpverleners, aantal toiletten, … Het formulier van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid kan je onderaan deze pagina downloaden. Het ingevulde document stuur je minstens zes weken voor je evenement naar rampenambtenaar@boom.be. Indien je de documenten via Wetransfer verstuurt, gelieve dan ook apart een begeleidende mail te sturen.

Geef bij de aanvraag van je evenement de contactgegevens door van de professionele security en/of van de vrijwillige stewards die een band hebben met jullie organisatie. We zullen je ook uitnodigen voor een veiligheidsoverleg (politie, brandweer, hulpverlening, gemeentelijke diensten, …).

Wij vragen om vooraf de buurt in te lichten over jullie evenement.

Grondplan

Maak een grondplan op van je evenement. Stuur dit grondplan mee met de aanvraag van je evenement. Duid op het grondplan de volgende zaken aan;

  • inplantingsplan met omgeving
  • afmetingen van tenten, nooduitgangen etc.
  • nooduitgangen zijn + afmetingen
  • blusmiddelen
  • EHBO-post + toegang hulpdiensten
  • sanitaire voorzieningen
  • verzamelplaats evacuatie
  • kus-en-rij-zone
  • fietsenstalling
  • legende

Verzekering ‘Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing’

Fuiven en muziekevenementen in openlucht én openbare dansgelegenheden (van meer dan 50 m²) zijn verplicht om een ‘objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing’ af te sluiten. Huur je een locatie voor je fuif? Ga dan na of de uitbater of verhuurder hiervoor verzekerd is.

Het behoort de burgemeester toe te controleren of de vereiste verzekeringspolissen zijn afgesloten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen als men niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Voeg dit document toe aan je aanvraag.

Verkeersmaatregelen

Moeten er verkeersmaatregelen genomen worden? Omschrijf duidelijk bij je aanvraag welke maatregelen je aanvraagt. Voeg een schets toe met duidelijke aanduidingen

Deel deze pagina