Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Afkoppeling hemelwaterafvoer (subsidie)

Als eigenaar van een oudere woning in een straat waar door Aquafin of door Pidpa-HidroRio een nieuw gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, kan u verplicht worden om de afvoer van het hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten (daken, opritten, terrassen, enz.) op uw eigendom af te koppelen van de afvalwaterriolering (DWA).

Dit hemelwater moet op uw terrein gebufferd, geïnfiltreerd en/of afgevoerd worden naar een oppervlaktewater (gracht) of een hemelwaterleiding (RWA).

Om de afwateringssituatie per woning in kaart te brengen zal u bezocht worden door een door Aquafin of Pidpa aangestelde afkoppelingsdeskundige.

U hoeft hiervoor geen initiatief te nemen. Deze persoon zal met u contact opnemen en samen met u de bestaande situatie van de afwatering van uw woning op plan zetten en u een voorstel tot afkoppeling met kostenraming bezorgen.

Hiervoor zullen de bestaande leidingen op uw eigendom aangepast moeten worden. Voor de kosten voor deze werken op uw eigendom kan u aanspraak maken op een gemeentelijke tussenkomst.

De gemeentelijke tussenkomst kan aangevraagd worden van zodra de afgekoppelde installatie op uw eigendom door Pidpa-HidroRio werd goedgekeurd. U ontvangt dan een attest van goedkeuring van Pidpa. Dit attest dient bij de aanvraag voor tussenkomst aan de gemeente gevoegd te worden.

Voor wie

Als de bouw- of verkavelingsvergunning van uw woning dateert van vóór 01 februari 2005, kan u aanspraak maken op de gemeentelijke afkoppelingstoelage.

Kostprijs

De subsidie bedraagt 75 procent van de totale kosten, met een maximum van 705 euro, die de afkoppelingswerken van het hemelwater op uw eigen terrein u zullen kosten indien u verplicht wordt tot afkoppeling.

Meer info

Ook van Pidpa-HidroRio kan u een tegemoetkoming krijgen onder de vorm van een gratis aansluiting als de afkoppeling volgens de regels is verlopen.

Deel deze pagina