Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Borgersteinpark, ontmoeten in 't groen

In navolging van de beslissing van Borgerstein vzw om het seminariegebouw te verlaten voor een nieuwe zorgcampus op dezelfde site, werd beslist het park over te dragen aan de gemeente. Dit vormde de ideale aanleiding om het park herop te waarderen als groene en bruisende ontmoetingsplaats van Pasbrug-Nieuwendijk.

Het consortium Bergesteyn, Regionaal landschap Rivierenland en de gemeente werken samen aan de verwezenlijking hiervan. Via de subsidieoproep 'Natuur in je Buurt' kreeg de gemeente bijna 150.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos om dit project te ondersteunen.

Na een participatiemoment in het najaar van 2020 werd door Regionaal Landschap Rivierenland een ontwerp gemaakt van hoe het park er in de toekomst zou kunnen uitzien. Het park werd opgedeeld in vier grote delen: een speel- en snoezelbos, een picknickweide, een sport- en evenementenweide en een fluisterbos. In 2023 werd de eerste fase van de werken in het park afgerond. Elk deel van het park kreeg zijn specifieke functie en aansluitende invulling. 

Speel- en snoezelbos

In het noordelijk deel van het park staat spelen centraal. Rondom de vijver werden allerlei leuke spelelementen voorzien: voelpalen, een knikkerbaan, een steiger met rotsenparcours, stelten, stappaaltjes, een reuzenmikado, een bosfitness en een rolstoelvriendelijk blotevoetenpad.

Er kwam een kijkplatform met lange zitbank als ontmoetingsplek en een rustplek voorzien van uitgeholde boomstammen waarin je kan liggen met zicht op de vijver. Een deel van de oever van de vijver werd in ere hersteld door de betonnen boord weg te halen. Zo krijgen amfibieën er een kans om te overleven.

Picknickweide

Het centrale grasveld werd geïnstalleerd als kind- en familievriendelijke picknickplek. Er kwam een rustplek met houten ligbanken, een recreatieve petanquebaan, een lange rolstoelvriendelijke picknickbank van twee keer 6,5 meter lang en een nestschommel voor peuters en kleuters.

We kozen bewust voor een extensief grasland zodat de natuur volledig tot haar recht mag komen. Kinderen kunnen daardoor ook heerlijk ravotten in het hoge gras. Het gras rond de picknickplekken wordt wel korter gemaaid.

Sport- en evenementenweide

In het zuidoostelijk deel van het park, dicht bij IJzerenveld en de parking, komt een zone waar evenementen georganiseerd kunnen worden en waar je dagelijks gebruik kan maken van de sportelementen. In totaal werden 9 sportelementen in het park voorzien op verschillende plaatsen. Sommige daarvan bestaan enkel uit natuurlijke materialen, andere zijn echte fitnesstoestellen. Bij de keuze van de sportelementen werd ook rekening gehouden met de G-sporters.

Fluisterbos

Het ecologisch meest waardevolle gedeelte bevindt zich in het zuidwestelijk deel van het park. Hier organiseren we dus geen activiteiten en plaatsen we evenmin spelelementen zodat de natuur zich volop kan ontwikkelen. Enkel aan de paden zal in dit deel van het park gewerkt worden.

Eén miljoen euro

En dit was nog maar het begin. In totaal zal er de komende jaren ruim één miljoen euro in het park geïnvesteerd worden.

Tijdens de tweede fase van de werken zal het hele park rolstoelvriendelijk gemaakt worden. Vzw Borgerstein zal tijdens zijn dagelijkse werking het park immers intensief blijven gebruiken. Er worden paden vernieuwd en enkele paden zullen verdwijnen in functie van de natuur. Ook de verlichting en het meubilair worden vernieuwd en de natuur zal verder versterkt worden door het verwijderen van uitheemse planten en de aanplanting van inheemse planten. 

Samen met het seminariegebouw wordt het park het kloppende hart van de levende kern Pasbrug-Nieuwendijk!

Deel deze pagina