Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aanpassingen aan openbaar domein

Wil u een oprit naar uw nieuwbouwwoning? Dient de boordsteen verlaagd te worden? Of staat er een boom in de straat voor uw nieuw vergunde garage?

Zelf mag u geen werken op het openbaar domein uitvoeren maar u kan deze wel aanvragen via het digitaal loket zodat de gemeente of een aannemer dit kan komen uitvoeren.

Voorwaarden

De locatie van de oprit op het openbaar domein dient overeen te komen met de vergunde verhardingen volgens de afgeleverde omgevingsvergunning. De breedte van een oprit of overwelving op het openbaar domein bedraagt maximaal 5 m.

Werken aan nutsvoorzieningen zoals verplaatsen van een verlichtingspaal (Fluvius) of een grijs distributiekastje (Telenet) moet u rechtstreeks bij het nutsbedrijf aanvragen.

Hoe aanvragen

U voegt een kopie van het inplantingsplan van de omgevingsvergunning toe, waarop duidelijk staat wat u juist op het openbaar domein wenst aan te passen of aan te leggen.

Na ontvangst van uw aanvraag komt een medewerker van de dienst openbare werken ter plaatse om een meetstaat en raming van de uit te voeren werken op te maken.

Kostprijs

Is dit de eerste oprit dan kosten deze aanleg- of aanpassingswerken niets.

Het plaatsen van een grachtoverwelving of een 2de oprit dient wel vergoed te worden.

Afhandeling

De werken worden ingepland na ontvangst van de betaling waarna u van ons een seintje ontvangt wanneer ze juist zullen uitgevoerd worden.

Deel deze pagina