Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een vraag aan één van de bestuursorganen van de gemeente of het OCMW om iets (niet) te doen. De vraag moet kaderen in de aanpak van een algemeen probleem, zodat de burger deelneemt aan het beleid. De vraag moet duidelijk blijken uit het verzoekschrift.

We kunnen een verzoekschrift niet aanvaarden indien:

  • de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is;
  • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  • het verzoekschrift anoniem werd ingediend;
  • het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan oordeelt of het verzoekschrift aanvaardbaar is.

Voor wie

Iedereen kan een verzoekschrift (door één of meer mensen ondertekend) indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Hoe aanvragen

U kan een verzoekschrift indienen bij de dienst organisatie. U kan een verzoekschrift enkel indienen via het formulier onderaan deze pagina.

U voegt eventueel enkele nuttige documenten toe, om uw verzoekschrift te staven. U ontvangt een brief met de mededeling of uw verzoekschrift werd aanvaard. Indien dit het geval is zal u ook vernemen wanneer uw verzoekschrift zal worden behandeld. We vragen u om eventueel aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. U kan u hiervoor laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Afhandeling

Het betreffende orgaan verbindt zich er toe om binnen de drie maanden na het indienen van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker te bezorgen, of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.