Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Volksraadpleging

Een volksraadpleging moet handelen over zaken van gemeentelijk belang. Wat er niet aan kan worden onderworpen zijn vragen van persoonlijke aard, vragen over de rekeningen, de gemeentebelastingen, de retributies, het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan en de budgetwijzigingen.

Voor wie

De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente beslissen om de inwoners te raadplegen. Als de inwoners het initiatief nemen, dan moet dit in Sint-Katelijne-Waver gesteund worden door ten minste 3.000 inwoners.

Voorwaarden

Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier, afgegeven door de gemeente (zie bijlage). Na ontvangst onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek is gesteund door een voldoende aantal geldige handtekeningen. De controle wordt beëindigd als het aantal geldige handtekeningen is bereikt. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging. 

Inwoners zijn niet verplicht om deel te nemen aan de volksraadpleging, maar een minimale opkomst (3.000 inwoners) is vereist. De gemeente moet op een objectieve manier informatie verschaffen aan de inwoners en de raadpleging moet met ja of neen kunnen beantwoord worden. Er kunnen meerdere vragen gesteld worden.

De uitslag van de volksraadpleging is niet bindend. De gemeenteraad kan de uitslag dus naast zich neerleggen.

Hoe aanvragen

De vragen moeten minstens twintig dagen voor de gemeenteraad schriftelijk ingediend worden via

  • (voorkeur) het digitale formulier onderaan de pagina of;
  • het aanvraagformulier, dat je mailt naar beleidsondersteuning@skw.be of;
  • het aanvraagformulier, dat je afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis of;
  • het aanvraagformulier, dat je per post aangetekend opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen, Lemanstraat 63 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Bij het verzoek moet een gemotiveerde nota gevoegd worden en eventueel stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Deel deze pagina