Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Mantelzorgpremie

Verleent u op regelmatige basis en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

De premies bedragen

De zorgbehoevende woont samen met de mantelzorger:

 • voor de verzorging van één persoon: 60 euro per maand;
 • voor de verzorging van twee of meer personen: 120 euro per maand
 • voor de verzorging van elk minderjarig kind dat verblijft in een gezin waarvan alle gezinsleden recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming: 110 euro per maand

De zorgbehoevende woont niet samen met de mantelzorger:

 • Voor de verzorging van één persoon: 180 euro per jaar;
 • Voor de verzorging van twee of meer personen: 360 euro per jaar.

Voorwaarden

Met betrekking tot de mantelzorger:

 • De zorgbehoevende kan één persoon aanduiden als zijn of haar mantelzorger. Wanneer de zorgbehoevende minderjarig is, is de mantelzorger de persoon die voor het kind met een handicap de kinderbijslag ontvangt.

 • De mantelzorger is minimum 18 jaar op 1 januari van het jaar waarvoor de verzorging wordt aangevraagd.

 • De mantelzorger mag zelf geen zorgbehoevende persoon zijn die als zorgbehoevende op zijn beurt een mantelzorger aanduidt om een mantelzorgpremie te ontvangen.

 • Als mantelzorger hoeft u zelf niet in Sint-Katelijne-Waver te wonen.

Met betrekking tot de zorgbehoevende

 • De zorgbehoevende persoon is inwoner van Sint-Katelijne-Waver.
 • De zorgbehoevende persoon verblijft niet in een instelling.
 • De zorgbehoevende persoon legt minstens een van de volgende attesten voor:
  • minstens de score 12 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
  • zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het kader van het groeipakket op basis van minstens 4 punten op de eerste pijler of minstens 6 punten op de drie pijlers van de medisch-sociale evaluatieschaal.
 • De zorgbehoevende en al zijn gezinsleden zijn gerechtigd op de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming.

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan via het formulier dat u kan downloaden onderaan de pagina. Zowel mantelzorger als zorgbehoevende moeten het ondertekenen.

Deel deze pagina