Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Ontwikkelingssamenwerking (subsidie)

Projecten in het Zuiden van inwoners of organisaties die in Sint-Katelijne-Waver gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een projectsubsidie. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld te worden dat voor 31 mei van het jaar waarin men de subsidie wenst te ontvangen, bezorgd moet worden aan de dienst samenleving en vrije tijd.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn terug te vinden in het subsidiereglement. De expertengroep Internationale Samenwerking (voormalige GROS) organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur een dag van de Internationale Samenwerking.

In 2024 zal deze dag plaatsvinden op zaterdag 28 september van 13u30 tot 17u. Op deze dag worden alle projecten die een aanvraag ingediend hebben, voorgesteld aan het publiek. Na afloop van de voorstelling van de verschillende projecten zal de expertengroep een advies over het te subsidiëren bedrag per project formuleren aan het gemeentebestuur. De uitbetaling van de subsidies gebeurt na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in de loop van de maand oktober. Een project dat in het voorgaande kalenderjaar een subsidie ontving moet ook een financieel evaluatieverslag toevoegen bij de aanvraag.

Deel deze pagina