Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Deelwagen gemeente

Het gemeentebestuur stelt één van haar dienstwagens ter beschikking van de inwoners via autodelen. Het delen van een wagen biedt heel wat troeven, niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor haar inwoners.

Bij autodelen maken meerdere personen gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. De kosten voor het gebruik van de wagen worden gedragen door de verschillende gebruikers.

Autodelers maken meer gebruik van het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. Autodelen zorgt dus voor een daling van het aantal gereden autokilometers en levert een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan een schoner leefmilieu. Het principe van autodelen past dan ook perfect in het beleid van de gemeente rond duurzame mobiliteit. 

Een gedeelde wagen zorgt bovendien gemiddeld voor het verdwijnen van 4 tot 12 wagens, daardoor komt in de gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen, ontmoetingsruimten, enz. 

Voor wie

Heeft u soms een (tweede) wagen nodig maar weegt de aankoop ervan niet op tegen het verwachte gebruik? Dan is de deelwagen uw op­lossing.

Voorwaarden

De deelwagen kan ontleend worden op werkdagen tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur de volgende ochtend, met uitzondering van dinsdagavond.

In het weekend kan dit van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 7 uur.

Als gebruiker moet u in onze gemeente wonen, minstens 23 jaar zijn en langer dan één jaar over een rijbewijs beschikken.

Hoe aanvragen

Als u interesse heeft om de deelwagen van het gemeentebestuur te gebruiken, kan u contact opnemen met de dienst duurzaamheid via duurzaamheid@skw.be of 015 30 50 00.

Kostprijs

U betaalt een vaste prijs per kilometer en per gebruiksuur. Hierin zijn alle kosten inbegre­pen, dus ook brandstof en verzekering. Hieronder kan u de tarieven nalezen:

Kilometerprijs

0,35 euro

Uurprijs

1 euro

Dagprijs (exclusief km-prijs) indien meer dan 15 uur

15 euro

Waarborg

75 euro

Kleine esthetische schade

75 euro

Afhandeling

Om u te registreren als autodeler komt u langs in het gemeentehuis en ontvangt (en ondertekent) u volgende documenten:

  • een contract
  • een huishoudelijk reglement: hierin staan alle afspraken en praktische info betreffende het delen van de wagen (vb wat mag, hoe reserveren, wat bij ongeval, …)
  • een handleiding: De belangrijkste afspraken nog eens op een rijtje gezet
  • een login, paswoord en lidnummer zodat je de online reservatiekalender kan gebruiken op www.cozywheels.be.

Na registratie en betaling van het lidgeld en de waarborg, krijgt u een uitnodiging om vriend te worden van de deelwagen en kan u deze reserveren via de online reservatiekalender.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en rijbewijs

Meer info

Meer info over autodelen vindt u op autodelen.net.