Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Info voor organisaties

Niet iedereen kan een beroep doen op vrijwilligers. Alleen feitelijke verenigingen, vzw’s, lokale afdelingen van koepels, stichtingen van openbaar nut, openbare instellingen en internationale vzw’s mogen vrijwilligers inschakelen. Meer info over rechten en plichten vindt u hier. 

Informatieplicht en verzekeringsplicht

Als organisatie bent u verplicht om volgende informatie mee te delen aan de vrijwilliger:

 • de doelstelling van de organisatie;
 • het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging enz.);
 • welke verzekeringen werden afgesloten voor de vrijwilligers;
 • welke onkostenvergoeding de organisatie voorziet;
 • dat de vrijwilliger gehouden is aan de geheimhoudingsplicht. 

Op www.vlaanderenvrijwilligt.be kan u steeds terecht voor meer info.

Kosten en vergoedingen

Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen, maar wel een vergoeding voor gemaakte kosten. De maximum forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De actuele bedragen zijn terug te vinden via:

Kostenvergoedingen - Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (vlaanderenvrijwilligt.be)

Als organisatie beslist u zelf of u de kosten van uw vrijwilligers vergoedt. De vrijwilliger heeft er niet automatisch recht op. De vergoeding compenseert gemaakte kosten. U maakt aan het begin van het engagement afspraken met uw vrijwilligers over vergoedingen.

Meer info over vergoedingen voor vrijwilligers vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers vinden

 • Informeer bij uw vrienden en kennissen, spreek mensen aan op buurtfeesten, vraag buren of ze interesse hebben in vrijwilligerswerk of stel voor dat ze eens een keer komen helpen.
 • Schrijf een goede vrijwilligersvacature en plaats deze in het ledenblad of op de website van de organisatie, deel de vacature via de facebookpagina van uw organisatie en/of contacteer andere organisaties. 
 • Als organisatie kan u ook een vacature plaatsen op www.vrijwilligerswerk.be. Uw vacature verschijnt dan ook in de vacaturebank op deze website.

Vrijwilligers motiveren

 • Leer de vrijwilliger goed kennen, toon interesse voor het leven van de vrijwilliger, ga regelmatig na of hij/zij het werk nog leuk vindt en toon appreciatie. 
 • Geef de vrijwilliger haalbare taken.
 • Zorg ervoor dat de taken gelinkt zijn aan de motivatie van de vrijwilliger (bijv. laat iemand die sociaal contact zoekt taken in groep verrichten, geef iemand die werkervaring wil opdoen nieuwe uitdagende taken). 
 • Geef de vrijwilliger verantwoordelijkheid en inspraak.
 • Organiseer een teambuilding, een etentje of bedankmoment voor de vrijwilligers.

Deel deze pagina