Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aankomstverklaring: niet-EU (bijlage 3)

Een aankomstverklaring is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek.

Voor een EU burger is dit een gelijkaardig document en maakt u hiervoor een andere afspraak; een verklaring van aanwezigheid  ‘bijlage 3ter’.

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomst-stempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

U moet als niet-EU burger na uw aankomst in ons land een aankomstverklaring afhalen in de stad of gemeente waar u verblijft.

Voor wie

Voor niet-EU-burgers die voor maximum 3 maanden in België op vakantie, familiebezoek of zakenreis zijn.

U bent vrijgesteld van deze verplichting als:

  • u verblijft in een hotel of een logementshuis
  • u bent opgenomen in een ziekenhuis of een verpleeginstelling
  • u aangehouden werd en opgesloten bent in een detentiecentrum

Voorwaarden

Geldigheidsduur: De aankomstverklaring is maximaal 3 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst in België, behalve als:

  • de duur van je visum minder dan 3 maanden bedraagt
  • je voorheen in een andere lidstaat van het Schengengebied verbleven hebt. In dat geval is de geldigheidsduur van de aankomstverklaring gelijk aan de duur van het visum C min de duur van het verblijf in de andere lidstaat.

Wat meebrengen

  • Geldig nationaal paspoort
  • Eventueel geldig Schengenvisum C of D
  • Eventuele verblijfskaart van ander EU-land
  • Recente pasfoto

Meer info

Als niet-EU-burger bent u verplicht u aan te melden bij de gemeente waar u verblijft binnen drie werkdagen vanaf uw binnenkomst in België. 

Na een controle van uw identiteit, de geldigheid van uw paspoort, visum en binnenkomststempel, wordt een bijlage 3 of aankomstverklaring afgeleverd.

Deel deze pagina