Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

De Vlaamse wetgeving schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of externe overheid een protocol moet worden opgemaakt. De betrokken partijen of verwerkingsverantwoordelijken leggen hierin enkele zaken vast m.b.t. hun samenwerking en het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit om aan te tonen dat aan de principes van de GDPR/AVG voldaan is. Alle partijen zijn verplicht de protocollen op hun respectievelijke websites te publiceren. Meer informatie over protocollen kan je vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie

Ook de Federale wetgeving spreekt in de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van protocollen. Als een federale overheid, tenzij anders bepaald in bijzondere wetten, persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan op basis van artikel 6.1.c) en e), van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ze deze doorgift formaliseert aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen de initiële verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger van de gegevens. 

Bijlagen

Deel deze pagina