Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Referentieadres

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat u niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat u over een adres moet beschikken, kunt u zich dan laten inschrijven op een referentieadres. Het referentieadres in het bevolkingsregister geldt als uw officieel adres, ook wanneer dit niet uw effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont, moet de toestemming geven en alle briefwisseling doorgeven en mag geen winstbejag nastreven.

Voor wie

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
  • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben. Het gaat om personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben. Deze personen moeten zich eerst wenden tot het OCMW.
  • gedetineerden in België die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid
  • personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben voor een maximale duur van 1 jaar. Deze beperking in de tijd geldt niet voor personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de Staat.
  • personen die omwille van uitzonderlijke omstandigheden (noodsituatie) niet naar hun hoofdverblijfplaats kunnen terugkeren

Wat meebrengen

  • de identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen
  • de identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen
  • de identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen en het ingevulde pdf-document toestemming tot inschrijving op referentieadres of u komt samen
  • de nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden
  • indien van toepassing: attest van het OCMW

Deel deze pagina