Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Reispas voor Belgen

Een reispas (ookwel een Belgisch paspoort genoemd) is een document waarmee u uw identiteit kan bewijzen in de landen waar de Belgische identiteitskaart (eID) daartoe niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben in dat geval meestal een reispas nodig. Met een reispas kunt u, eventueel aangevuld met de vereiste visa, naar alle landen ter wereld reizen.

De reispas bevat biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, uw handtekening en foto, worden ook uw vingerafdrukken geregistreerd bij de aanmaak van uw paspoort.

De reispas is:

 • zeven jaar geldig voor volwassenen
 • vijf jaar voor minderjarigen.

Wanneer u gaat reizen, controleert u best de uiterste geldigheidsdatum van uw reispas: in het bezit zijn van een reispas dat nog minstens zes maanden geldig is, is een voorwaarde die in vele landen wordt opgelegd aan reizigers.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig hebt voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt steeds bijkomende inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Hoe aanvragen

Belgen die in België wonen, vragen hun reispas aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Belgen die in het buitenland wonen, kunnen toch een gewone reispas krijgen bij een Belgische administratie waar ze niet zijn ingeschreven (consulaire post of gemeentebestuur). Zij nemen best vooraf contact op met het gemeentebestuur of consulaat om kennis te nemen van de voorwaarden.

Vraag uw reispas zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van acht dagen.

Er bestaat een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur faxt, kan de reispas de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Er bestaat ook een superdringende spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur faxt, kan de reispas 4,5 uur later opgehaald worden aan het loket in de Warandeberg 1-4 in Brussel, vlakbij het station Brussel-Centraal. Een andere mogelijkheid in deze procedure is het aanvragen van de reispas rechtstreeks aan het loket in Brussel.

Openingsuren loket Warandeberg 2 - Brussel:

maandag tot vrijdag: 8.30 - 20 uur

Zaterdag: 8.30 - 12.30 uur

opgelet: een reispas aangevraagd op zaterdagvoormidddag bij het Brusselse loket is pas beschikbaar de volgende werkdag vanaf 10.30 uur.

Voorwaarden superdringende spoedprocedure:

 • Geen 2 of meer verloren of gestolen reispassen in de voorbije 5 jaar.
 • Niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuwe reispas verhindert. Indien een dergelijke maatregel bestaat zal de aanvraag in superdringende procedure geweigerd worden.
 • Een minderjarige moet bij de aanvraag vergezeld worden door minstens één ouder die op hetzelfde adres woont.
 • De aanvrager moet zich minstens 15 minuten voor sluitingstijd aanmelden (aanvragen in Brussel)

De uitreiking van de reispas gebeurt enkel aan het loket in de Warandeberg:

 • Aan de aanvrager zelf die het aanvraagformulier en de identiteitskaart moet voorleggen.
 • Aan een gezinslid, een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die op hetzelfde adres woont. Die persoon moet de eigen identiteitskaart en het aanvraagformulier voorleggen.

Afhandeling

U krijgt een SMS wanneer uw reispas klaar ligt voor afhaling aan de snelbalie van het gemeentehuis. U kan er zonder afspraak terecht tijdens ruimere openingsuren.  

Indien u meerderjarig bent, dient u dit persoonlijk te komen afhalen. Lukt dit niet, dan mag u steeds iemand hiervoor de volmacht geven. 

De gemachtigde brengt het ondertekende volmachtformulier mee en een kopie van uw identiteitskaart, evenals zijn/haar identiteitskaart en eventueel in te leveren vervallen reispas. 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van een reispas hebt u volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart
 • uw oude reispas, indien u die heeft of een attest van diefstal van de reispas (te verkrijgen bij de politie).
 • Kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van hun reispas. Indien ze een Kids-ID of isi+ kaart hebben, brengt u die mee.
 • Een pasfoto voor kinderen jonger dan 6 jaar die voldoet aan de I.C.A.O. normen

Voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen zal een foto aan het loket gemaakt worden.

Kostprijs

  Kinderen (-18 jaar) Volwassenen (+18 jaar) Waar aanvragen? Afhalen in gemeente Afhalen in Warandestraat 2, 1000 Brussel tot 20 uur

Normale procedure

 39 euro  74 euro Gemeente Na 8 werkdagen  

Spoedprocedure

215 euro 250 euro Gemeente na 1 werkdag
(*indien aangevraagd voor 15 uur)
 

Superdringende Spoedprocedure

 275 euro 310 euro Gemeente   Na 4,5 uur indien voor 15 uur aangevraagd. Aanvragen na 15 uur --> volgende werkdag.
   320 euro 360 euro Warandestraat 2, 1000 Brussel  

Na 4,5 uur indien voor 15 uur aangevraagd. Aanvragen na 15 uur --> volgende werkdag.   Aanvragen op zaterdag --> volgende werkdag.

Deel deze pagina