Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Rijbewijs met vakbekwaamheid - code 95

Vakbekwaamheid is een Europese maatregel die de veiligheid op de Europese wegen moet verbeteren.

Vakbekwaamheid is alleen verplicht voor bestuurders van voertuigen van categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en/of DE, die professioneel vervoer verrichten voor het transport van goederen of personen.

Het is niet van toepassing op bestuurders van deze voertuigen wanneer die gebruikt worden voor privé-doeleinden.

Bovendien zijn er een aantal vrijstellingen, zoals bijvoorbeeld voor bestuurders die hun voertuig gebruiken voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines, op voorwaarde dat de MTM van het voertuig < 7,5 ton en het vervoer niet de hoofdtaak is van de bestuurder.

Code 95

Vakbekwaamheid wordt als code 95 (gevolgd door de geldigheidsdatum) vermeld op het rijbewijs. Personen die in het bezit zijn van een rijbewijs geldig voor een categorie van groep D voor 10 september 2008 hadden een vrijstelling van vakbekwaamheid voor groep D tot 9 september 2015 (code 95.09.09.2015).

Personen die in het bezit zijn van een rijbewijs geldig voor een categorie van groep C voor 10 september 2009 hadden een vrijstelling van vakbekwaamheid voor groep C tot 9 september 2016 (code 95.09.09.2016).

Rijgeschiktheidsattest groep 2 (medisch attest)

De regelgeving i.v.m. het rijgeschiktheidsattest, waardoor bestuurders van voertuigen van categorie C of D een medisch attest moeten voorleggen, blijft onveranderd. De geldigheidsduur van de categorieën C en D blijft beperkt tot de einddatum van het medisch attest (max. 5 jaar).

Op het rijbewijs wordt alleen achter de categorieën die geldig zijn op basis van een rijgeschiktheidsattest van groep 2, de code 95 vermeld.

Kostprijs

Een rijbewijs kost 25€. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag van het rijbewijs.

Afhandeling

U krijgt een SMS wanneer uw rijbewijs klaar ligt voor afhaling aan de snelbalie van het gemeentehuis. U kan er zonder afspraak terecht tijdens ruimere openingsuren.  

Indien u meerderjarig bent, dient u dit persoonlijk te komen afhalen. Lukt dit niet, dan mag u steeds iemand hiervoor de volmacht geven. 

De gemachtigde brengt het ondertekende volmachtformulier mee en een kopie van uw identiteitskaart, evenals zijn/haar identiteitskaart en eventueel in te leveren vervallen rijbewijs. 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag:

  • huidig rijbewijs
  • identiteitskaart
  • eventueel geneeskundig attest
  • in geval van verlies/diefstal: attest aangifte politie noodzakelijk
  • eventueel een recente pasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen, als de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is. Vraag je tegelijkertijd met je rijbewijs een nieuwe identiteitskaart aan, dan hoef je zelf geen pasfoto mee te brengen. Wanneer je je identiteitskaart komt ophalen, kan je dan je nieuwe rijbewijs aanvragen met daarop dezelfde pasfoto als op jouw identiteitskaart.

Deel deze pagina