Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider, model M36. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider, model M18. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • voorlopig rijbewijs M12: voorlopig rijbewijs met begeleider(s). Dit rijbewijs kan aangevraagd worden als uw origineel voorlopig rijbewijs M18 of M36 minder dan 3 jaar vervallen is.

          De voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs M12:

 • 1 of 2 begeleiders met begeleidersattest.
 • het theoretisch examen mag niet langer dan 3 jaar geleden afgelegd zijn.
 • 6 u les gevolgd te hebben in een erkende rijschool
 • vervallen voorlopig rijbewijs wordt afgegeven bij de aanvragen van een M12 
 • voorlopig rijbewijs BE: voorwaarde: in het bezit zijn van rijbewijs B. Hiervoor is het noodzakelijk om 1 of 2 begeleiders op te geven.

  Er bestaan nog voorlopige rijbewijzen voor andere categorieën zoals A, C, … Informeer u bij een examencentrum.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op rijbewijzer.be kunt u zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe aanvragen

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Kostprijs

Een rijbewijs kost 25 euro.

Afhandeling

De aflevertermijn voor het voorlopig rijbewijs bedraagt 5 werkdagen.

Wat meebrengen

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt u (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Maak een afspraak

 

Voorlopig rijbewijs persoonlijk afhalen

Om uw voorlopig rijbewijs af te halen, hoeft u geen afspraak te maken. 

U kan hiervoor terecht aan het onthaal tijdens ruimere openingsuren nl. elke voormiddag van 8 tot 12.30 uur.  Op maandag-, woensdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en dinsdagnamiddag van 13.30 tot 20.00 uur.

Indien u meerderjarig bent, dient u dit persoonlijk te komen afhalen aan het onthaal. 

Lukt dit niet, dan mag u steeds iemand hiervoor de volmacht geven.  De gemachtigde brengt het ondertekende volmachtformulier mee en een kopie van uw identiteitskaart, evenals zijn identiteitskaart en eventueel in te leveren vervallen voorlopig rijbewijs.