Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Kostprijs

Een rijbewijs kost 25 euro.

Afhandeling

De aflevertermijn voor het Europees rijbewijs bedraagt 5 werkdagen

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • In geval van diefstal/verlies: attest aangifte politie noodzakelijk
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

 

Maak hieronder uw afspraak

Europees rijbewijs: aanvraagOmwisselen rijbewijs binnen EUOmwisselen rijbewijs buiten EUOmwisselen papieren model in kaart

 

Rijbewijs persoonlijk afhalen

Om uw rijbewijs af te halen, hoeft u geen afspraak te maken. 

U kan hiervoor terecht aan het onthaal tijdens ruimere openingsuren nl. elke voormiddag van 8 tot 12.30 uur.  Op maandag-, woensdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en dinsdagnamiddag van 13.30 tot 20.00 uur.

Vergeet zeker niet om uw oud of vervallen rijbewijs mee te brengen, want dit moet u inleveren.

Indien u meerderjarig bent, dient u dit persoonlijk te komen afhalen aan het onthaal. 

Lukt dit niet, dan mag u steeds iemand hiervoor de volmacht geven.  De gemachtigde brengt het ondertekende volmachtformulier mee en een kopie van uw identiteitskaart, evenals zijn identiteitskaart en eventueel het in te leveren rijbewijs.