Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

NIEUW: Vanaf januari 2019 komt het terugkommoment eraan. Dit is een verplichte opleiding van 4 uur met een groepsgesprek over attitude op de weg aangevuld met praktijkoefeningen op een afgesloten terrein. De kostprijs bedraagt 100 euro.

Het terugkommoment is verplicht voor iedereen die na 1/10/2017 een voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd. Het eerste terugkommoment start op 1 januari 2019; het moet gevolgd worden in de periode van 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs. Volgt u het terugkommoment niet of niet tijdig dan riskeert u een administratieve sanctie die kan oplopen tot 4000 euro.

Voor alle verdere informatie kan u terecht op de website www.rijbewijzer.be , deze bundelt alle actuele informatie over de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen. U vindt er een handig overzicht van rijlesgevers of rijscholen in de buurt, waar u kan deelnemen aan vormings- en terugkommomenten.

Hoe aanvragen

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Kostprijs

Een rijbewijs kost 24 euro.