Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gemeenteraad keurt nieuwe rooilijn Molenstraat definitief goed

Gepubliceerd op  ma 13 mei 2019
De gemeenteraad heeft op maandag 6 mei de definitieve rooilijn van de Molenstraat vastgesteld. Dat is nodig om de heraanleg van deze straat te kunnen uitvoeren.

Het gemeentebestuur gaat samen met Pidpa Hidrorio de Molenstraat heraanleggen. Er komt een nieuwe riolering en veilige, afgescheiden fietspaden. Voor dat laatste was het nodig om een nieuwe rooilijn vast te stellen. Studiebureau Talboom kreeg deze opdracht.

Bij het uittekenen van de nieuwe rooilijn volgden zij zoveel als mogelijk een logische lijn, rekening houdend met de bestaande perceelsgrenzen, de feitelijke grenzen van het openbaar domein (weg en gracht), de verkeersveiligheid, de hemelwaterverordening en de invulling van het ontwerp van bovenbouw.

Op 4 februari had de gemeenteraad het ontwerp van de rooilijn voorlopig goedgekeurd. Nadien, van 6 februari tot en met 8 maart, volgde een openbaar onderzoek. Inwoners konden de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Vier bezwaren werden gedeeltelijk weerhouden.

In bijlage vindt u de integrale gemeenteraadsbeslissing. Deze bevat onder meer een overzicht van alle bezwaren en de behandeling ervan. Eveneens vindt u de definitief vastgestelde rooilijnplannen en goedgekeurde grondinnames.