Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Rooilijnplannen

Wat is een rooilijn?

De rooilijn is de grens tussen de gemeenteweg en de aanpalende eigendommen. Het gaat dus niet noodzakelijk om een eigendomsgrens, omdat sommige gemeentewegen ook op particuliere gronden kunnen liggen.

Een gemeenteweg heeft per definitie twee rooilijnen, één langs elke kant. De zone die zich tussen de beide rooilijnen bevindt, omvat de volledige breedte van de gemeenteweg. Dat is niet alleen de rijbaan, maar vaak ook de wegbermen, de taluds en de eventuele baangrachten.

Wat is een rooilijnplan?

Het rooilijnplan legt de precieze ligging en de breedte van een gemeenteweg vast. Een rooilijnplan kan worden opgemaakt om bestaande rooilijnen te bevestigen, te wijzigen of om toekomstige rooilijnen te creëren. Niet voor alle wegen werd een rooilijnplan opgemaakt.

Onderaan deze pagina vindt u alle definitief goedgekeurde rooilijnplannen terug. Zo ziet u meteen of uw eigendom al dan niet wordt getroffen door een rooilijn.

Uit de bestandsnaam van het plan leidt u af welke instantie het rooilijnplan heeft goedgekeurd:

  • KB = Koninklijk Besluit
  • MB = Ministerieel Besluit
  • GR = Gemeenteraadsbeslissing

Bij oude rooilijnplannen is het soms moeilijk om u te oriënteren. De vermelde zijstraten, waterlopen en grondnummers van de kadastrale percelen kunnen u hierbij helpen. Vindt u uw perceel niet terug op het plan? Neem dan contact op met de dienst omgeving.

Vindt u uw straat niet in de lijst? Dan is er geen officieel rooilijnplan van toepassing. Wenst u in dergelijk geval toch de exacte ligging van de rooilijn te kennen? Neem dan contact op met de dienst openbare werken (openbare.werken@skw.be, 015 30 50 30).

Nog vragen? Maak een afspraak

Dit is een specifiek onderwerp is waarover slechts één medewerker bevoegd is. De medewerker in kwestie zal u contacteren voor een afspraak afhankelijk van zijn/haar beschikbaarheid. Indien mogelijk helpt zij/hij u telefonisch of per mail.

Vul hier het formulier in.

Bijlagen

Deel deze pagina