Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 009 Zonevreemde activiteiten - deelplan 5 'Lemenhoek'

Nadat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 009 "zonevreemde activiteiten" de volledige procedure heeft doorlopen, heeft de gemeenteraad op 3 november 2014 het ontwerp RUP definitief vastgesteld. Met dit RUP worden er rechtszekerheden en toekomstmogelijkheden gecreëerd voor een aantal zonevreemde activiteiten op het grondgebied van SInt-Katelijne-Waver. Het betreft onder meer de bedrijvenzone in de Wolvenstraat (deelplan 01), het bedrijf Dehaes-Meuldermans (deelplan 02) en plantenkweker Beneflor (deelplan 03) aan de Berlaarbaan, de garage Frans Vertommen (deelplan 04) aan Dijk en de feestzaal Lemenhoek (deelplan 05) in de Leemstraat.

Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad werd het ontwerp doorgestuurd voor goedkeuring naar de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 29 januari 2015 keurde de deputatie echter enkel de deelplannen 1 tot en met 4 goed en werd deelplan 05 Lemenhoek niet goedgekeurd. Naar aanleiding van deze beslissing werd er beroep ingesteld bij de Raad van State.

Op 13 december 2016 heeft de Raad van State in openbare terechtzitting het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 29 januari 2015 betreffende de vernietiging van deelplan 5 'Lemenhoek' vernietigd.